Beczka

19 tekstów – auto­rem jest Beczka.

Każdy ma swój włas­ny sposób na ból. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 27 stycznia 2016, 02:01

Człowiek zaczy­na się od serca. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 6 grudnia 2015, 04:17

Wspom­nienia, rzecz nabyta. 

myśl
zebrała 65 fiszek • 8 października 2015, 01:47

Czyż cier­pienie nie jest lep­sze od za­pom­nienia ?
Ono przy­naj­mniej da­je nadzieję... 

myśl
zebrała 87 fiszek • 24 lipca 2015, 21:24

Czuć zaw­sze pe­wien niedo­syt - to ce­na miłości. 

myśl
zebrała 90 fiszek • 26 września 2014, 01:50

Jeśli już um­rzeć za życia,
to po to, żeby zacząć żyć - inaczej. 

myśl
zebrała 80 fiszek • 13 sierpnia 2014, 01:11

Cza­sem życie da­je ty­le szczęścia, że łzy sa­me płyną... 

myśl
zebrała 149 fiszek • 13 maja 2014, 04:24

Ja­kie to ludzkie
- prag­niesz te­go, co nie twoje. 

myśl
zebrała 127 fiszek • 27 kwietnia 2014, 02:04

Może...słone krop­le życia. 

myśl
zebrała 129 fiszek • 5 kwietnia 2014, 02:55

Tęskno­ta - godzi­ny mie­rzo­ne oddechem... 

myśl dnia z 6 września 2017 roku
zebrała 161 fiszek • 13 lutego 2014, 03:23
Zeszyty
  • myśli – mądre, faj­ne, cieka­we

  • wiersze – te co mi się spo­dobały

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Beczka

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 kwietnia 2017, 00:36Beczka sko­men­to­wał tek­st W marze­niach wszys­tko jest [...]

17 grudnia 2016, 21:13Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swój włas­ny [...]

17 grudnia 2016, 21:11Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Człowiek zaczy­na się od [...]

18 listopada 2016, 02:17Beczka sko­men­to­wał tek­st Codziennie na swo­jej drodze [...]

18 listopada 2016, 02:11Beczka sko­men­to­wał tek­st G(o)łąb

18 listopada 2016, 01:58Beczka sko­men­to­wał tek­st W szczęśli­wych oczach war­to [...]

15 listopada 2016, 00:54Beczka sko­men­to­wał tek­st Smyczek bez dachu

3 października 2016, 00:58Beczka sko­men­to­wał tek­st Mężczyz­na za­dowo­lony gas­tro­nomicznie, [...]